Ubezpieczenie dziecka

Szanowni Rodzice,

Żłobku Miejskim Nr 4 mają Państwo możliwość ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dziecko objęte jest ubezpieczeniem przez 24h/7 zarówno w Polsce, jak i za granicą. Więcej informacji otrzymają Państwo od Opiekunek w swojej grupie.

Kontakt

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4
ul. Generała Władysława Andersa 21
87-100 Toruń
Kontakt do Dyrektora Żłobka
tel. 56 649 57 30
e-mail: zlobek4torun@gmail.com