Sala Poznawania Świata

To pomieszczenie, w którym znajdują się różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów u dziecka. W trakcie miłego spędzania czasu dziecko odbiera nowe bodźce, wzbogaca doświadczenia. Zmysły dziecka są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi czy zapachowymi.

Systematyczna stymulacja zmysłów w Sali Poznawania Świata zwiększa aktywność dziecka i motywację do poznania, sprzyja nawiązywaniu kontaktu, wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku, zwiększa wrażliwość, poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, sprzyja  podejmowaniu aktywności, przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia, doskonali pracę poszczególnych analizatorów, wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

Ponadto w sali dzieci się doskonale relaksują i wyciszają. W naszym żłobku wizyty dzieci w Sali Poznawania Świata odbywają się systematycznie, głównie
w okresie jesienno-zimowym i są jednym z ulubionych miejsc spędzania czasu.

Kontakt

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4 ul. Generała Władysława Andersa 21 87-100 Toruń

Godziny otwarcia: Żłobek – od 6:00 do 16:30 Administracja – od 7:00 do 15:00

Numer ogólny: tel. 56 649 57 30 Administracja: tel. 56 649 57 32 Intendent: tel. 56 649 57 31
Dyrektor: tel. 504 359 240

Administracja: biuro@zlobek4torun.pl Dyrektor: dyrektor@zlobek4torun.pl

Skip to content