Ubezpieczenie dziecka

Szanowni Rodzice, w Żłobku Miejskim nr 4 mają Państwo możliwość ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dziecko objęte jest ubezpieczeniem przez 24h/7 zarówno w Polsce, jak i za granicą.
  • Jednorazowa składka za 1 dziecko – 31,57 zł
  • Okres ubezpieczenia – 1 rok
Wpłat należy dokonywać u Opiekunek w swojej grupie.

Kontakt

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4 ul. Generała Władysława Andersa 21 87-100 Toruń

Godziny otwarcia: Żłobek – od 6:00 do 16:30 Administracja – od 7:00 do 15:00

Numer ogólny: tel. 56 649 57 30 Administracja: tel. 56 649 57 32 Intendent: tel. 56 649 57 31
Dyrektor: tel. 504 359 240

Administracja: biuro@zlobek4torun.pl Dyrektor: dyrektor@zlobek4torun.pl

Skip to content