Rada Rodziców

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że w Żłobku Miejskim nr 4 działa Rada Rodziców, która jest organem reprezentującym wszystkich rodziców i współpracuje z dyrektorem żłobka.

Miesięczna składka za 1 dziecko wynosi 30 zł, natomiast w przypadku uczęszczania do żłobka dwójki dzieci opłata za kolejne dziecko wynosi 50% ww. kwoty, którą należy wpłacić do 25. dnia każdego miesiąca na konto bankowe o numerze:
06 1090 1506 0000 0001 4749 1771.

Wpłacane przez Państwo środki wydatkowane będą w porozumieniu z Radą Rodziców i przeznaczone zostaną m.in. na organizację okolicznościowych uroczystości, np. Dnia Dziecka, upominki dla dzieci oraz zakup materiałów papierniczych.

Adres mailowy do kontaktu z Radą Rodziców:
radarodzicow@zlobek4torun.pl

Dwie postacie
Skip to content