Płatności

Opłata stała

850 zł

za miesiąc
*Przy 2. dziecku obowiązuje ulga 20%

Opłata obejmuje opiekę nad dziećmi, zajęcia edukacyjne i dodatkowe

Wyżywienie

7 zł

za dzień

Na stawkę żywieniową składają się cztery pełnowartościowe posiłki

Wpłaty

Od 1 września 2023 r. prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się w umowie.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy związane z odpłatnością za żłobki miejskie. Związane jest to z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. 2021.poz. 2270) oraz Uchwały nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.

Poniżej publikujemy:

Dwie postacie
Skip to content