Płatności

OD 1 WRZEŚNIA 2023 R. PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ZNAJDUJĄCY SIĘ W UMOWIE

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy związane z odpłatnością za żłobki miejskie.
Związane jest to z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. 2021.poz. 2270) oraz Uchwały nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń.

Poniżej publikujemy:
prezentację ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dodatkowych źródeł dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku,
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego,
Uchwałę nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń,
Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Kontakt

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4 ul. Generała Władysława Andersa 21 87-100 Toruń

Godziny otwarcia: Żłobek – od 6:00 do 16:30 Administracja – od 7:00 do 15:00

Numer ogólny: tel. 56 649 57 30 Administracja: tel. 56 649 57 32 Intendent: tel. 56 649 57 31
Dyrektor: tel. 504 359 240

Administracja: biuro@zlobek4torun.pl Dyrektor: dyrektor@zlobek4torun.pl

Skip to content