Maluch+

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu bierze udział w Programie Maluch+ 2022-2029. W ramach realizacji zadania zostanie zwiększona liczba miejsc o 16 w istniejącym od 2020 r. naszym żłobku.

Skip to content