Maluch+

Tytuł projektu:
Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Wartość zadania:
Krajowy Plan Odbudowy: 573 792,00 zł
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: 397 363,56 zł
Budżet Państwa: 161 588,46 zł
GMT: 54 510,92 zł 

Kwota dofinansowania z UE:
Krajowy Plan Odbudowy: 573 792,00 zł
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: 397 363,56 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
12.12.2023 r.

Termin realizacji:
02.01.2024 r. – 31.08.2027 r.

Opis projektu:
adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”

Cel projektu:
utworzenie 16 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy

Działania:
zakup i montaż wyposażenia oraz placu zabaw

Grupy docelowe:
dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w  którym dziecko ukończy 3. rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: rodzice, opiekunowie

Rezultaty:
zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej w Gminie Miasta Toruń

 

Hasztagi:
#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie, #NextGenerationEU

Skip to content