Od 1 lipca 2024 r. zmiana wysokości opłaty za pobyt dziecka

2024-07-10

Uprzejmie przypominamy, iż od dnia 1 lipca 2024 r., zgodnie z Uchwałą Nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń, zmianie ulega opłata stała za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
Opłata za 1. dziecko wynosić będzie 860 zł, a na 2. dziecko w żłobku – 688 zł.

Chłopiec
Skip to content