Rekrutacja do Żłobka na rok szk. 2024/2025

2024-03-25

W związku z trwającym naborem głównym poniżej publikujemy harmonogram rekrutacji dzieci do żłobków miejskich na rok szk. 2024/2025

Harmonogram rekrutacji

1. Nabór wniosków w systemie elektronicznym https://zlobki.vulcan.net.pl/torun – składanie/aktualizacja wniosków złożonych do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59.
2. Do 10 maja 2024 r. – za pośrednictwem ww. systemu elektronicznego rodzic składający wniosek, którego dziecko zostało zakwalifikowane przez system do przyjęcia, otrzymuje informację (w formie e-mail) o wstępnym przyjęciu dziecka do żłobka, a wniosek otrzymuje status “wstępnie przyjęty”.
3. Rodzice dzieci, których wnioski otrzymały ww. status do dnia 17 maja 2024 r. do godz. 15:00 dostarczają komplet dokumentacji do wybranego żłobka jn.:
✔ Wniosek wydrukowany z systemu podpisany przez oboje rodziców
✔ Oryginały załączników
Niedopełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego ww. obowiązku w podanym terminie, skutkuje anulowaniem wstępnie przyjętego wniosku, tj. usunięciem wniosku z listy wstępnie przyjętych.
4. Dnia 29 maja 2024 r. po godz. 9.00 na stronie internetowej danego żłobka publikacja list dzieci przyjętych od września 2024 r. oraz lista dzieci pozostających na liście rezerwowej.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: https://zlobek4torun.pl/rekrutacja-2024-2025/

Chłopiec
Skip to content