Wzrost opłaty stałej

2023-12-12
Uprzejmie przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2024 r., zgodnie z Uchwałą Nr 759/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń, zmianie ulega opłata stała za pobyt dziecka w żłobku miejskim. Opłata za 1. dziecko wynosić będzie 850 zł, a na 2. dziecko w żłobku – 680 zł.
Chłopiec
Skip to content