Zatrudnimy logopedę

2024-03-26

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu zatrudni logopedę

Oferujemy:

 • zatrudnienie od zaraz
 • umowa o pracę na okres zastępstwa z możliwością przedłużenia zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca w godz. 8:00 – 16:00,
 • składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, premia regulaminowa w wys. 10% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek stażowy w wys. od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”,
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, świąteczne świadczenia pieniężne,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć ogólnologopedycznych, logosensorycznych,
 • analiza budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych, sposobu połykania śliny, sposobu jedzenia,
 • badanie artykulacji u dzieci mówiących,
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono ryzyko wad wymowy wraz z przygotowaniem ćwiczeń dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu,
 • kierowanie dzieci, u których stwierdzono poważne zaburzenia komunikacji oraz uszkodzenia słuchu do odpowiednich placówek,
 • współpraca z rodzicami w zakresie: rozpowszechniania wiedzy logopedycznej, prowadzenie poradnictwa logopedycznego, konsultacji logopedycznych, w trakcie których demonstrowane są proste ćwiczenia logopedyczne do wykonywania w domu,
 • pomoc w opiece i pielęgnacji dzieci,
 • współudział w prowadzeniu zajęć zabawowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • współpraca z opiekunkami.

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu logopedy,
 • mile widziane doświadczenie w charakterze logopedy,
 • predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi do lat 3 – kreatywność, cierpliwość, empatia, pozytywne usposobienie, energia życiowa, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w grupie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: biuro@zlobek4torun.pl do dnia 09.04.2024 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Chłopiec
Skip to content