Aktualności

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 r. Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu będzie nieczynny.  

 

Nabór trwa

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021. Nadal trwa nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2020/2021, który odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: zlobek.um.torun.pl Do żłobka mogą uczęszczać dzieci rodziców mieszkających bądź pracujących w Toruniu. By wziąć udział w rekrutacji należy:

1. Po zalogowaniu na stronie zlobek.um.torun.pl wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
2. Dostarczyć komplet dokumentów w wersji papierowej do siedziby Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Gen. W. Andersa 21 w Toruniu.

Nabór dzieci potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Szczególnie zapraszamy rodziców bezrobotnych bądź biernych zawodowo, którzy chcieliby zapewnić dziecku fachową opiekę w trakcie zdobywania kwalifikacji bądź poszukiwania pracy. Żłobek jest atrakcyjnym miejscem pobytu zapewniającym fachową opiekę i prawidłowy rozwój dziecka. W żłobku poza opiekunkami zatrudniona jest także pani logopeda, która diagnozuje dzieci pod kątem rozwoju aparatu mowy, w przypadku stwierdzenia wad pracuje z dziećmi i rodzicami indywidualnie oraz grupowo. O edukację zdrowotną dzieci oraz ich prawidłowy rozwój dba także pani pielęgniarka, która w sposób atrakcyjny i dostosowany do percepcji dzieci przekazuje wiedzę i uczy dzieci prawidłowych zachowań zdrowotnych.

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu funkcjonuje w związku z realizacją projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka -Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS

Oficjalne otwarcie

31 sierpnia 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie żłobka przez Prezydenta Miasta Torunia p. Michała Zaleskiego. Obecni na uroczystości goście oraz przedstawiciele mediów obejrzeli film pokazujący, jak wyglądają pomieszczenia w żłobku. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego nie mogli bowiem wejść do sal. 1 września 2020 r. żłobek rozpoczyna działalność, przez pierwsze dwa tygodnie odbywać się będzie okres adaptacyjny, w trakcie którego dzieci wraz z rodzicami będą mogły zapoznać się z personelem, nowym otoczeniem i zaadoptować się do nowych warunków. Żłobek jest gotowy na przyjęcie 145 maluchów, nabór wciąż trwa, są jeszcze wolne miejsca. W dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynku mieści się siedem oddziałów . Żłobek jest przestronny i przyjazny dla maluszków, a także dla rodziców. Na parterze mieszczą się 3 oddziały żłobkowe oraz świetlica, strefa socjalna pracowników, pokój rodzica, wózkownia, kotłownia, toaleta i strefa kuchni, a także korytarz, 2 wydzielone klatki schodowe, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz oraz 3 windy – 2 dla potrzeb kuchni i 1 dla użytkowników budynku. Na piętrze znajdują się 4 oddziały żłobkowe oraz pokoje dla pracowników administracji, logopedy, księgowości z magazynem dla akt oraz warsztat, pralnia i magazyn techniczny. Na każdy z oddziałów żłobkowych składają się: sala zabaw, sypialnia, łazienka i pomieszczenie pomocnicze co daje ok. 134 – 139 m kw. na potrzeby każdego oddziału. Żłobek jest wyposażony w meble i sprzęt, zarówno do sal dziecięcych, szatni, łazienek, jak i do kuchni, pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń biurowych, łazienek oraz pomieszczenia socjalnego.

Otwarcie Żłobka

Otwarcie Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu nastąpi dnia 1 września 2020 r. (wtorek). Początkowy okres pobytu dziecka tj. adaptacja, polegać będzie na jego pobycie w żłobku wraz z rodzicem (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli) Spotkania będą odbywały się w grupach kilkuosobowych i trwać będą początkowo kilkanaście minut. Każdego dnia pobyt dziecka będzie wydłużany. Przed objęciem dziecka opieką niezbędne jest podpisanie umowy z rodzicami/rodzicem, w tym celu rodzic zostanie zaproszony telefonicznie do siedziby żłobka. W trakcie spotkania zostaną udzielone informacje w zakresie objęcia dziecka opieką.

Wyniki naboru

Zgodnie z zasadami rekrutacji do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do objęcia opieką, zobowiązany jest w terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka oraz zadeklarować liczbę godzin pobytu dziecka w żłobku. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną za potwierdzenie woli korzystania z usług żłobka uznane jest złożenie deklaracji godzin pobytu dziecka (formularz do pobrania na stronie) w skrzynce pocztowej znajdującej się w żłobku.

Drodzy Rodzice, Drogie Maluchy!

Cały czas trwają prace w tworzeniu tego niezwykłego, jakże ważnego w życiu każdego dziecka miejsca. Pragniemy, aby spotkanie z Wami mimo trudniejszej niż zawsze rzeczywistości było nie tylko bezpieczne, lecz było także miłym przeżyciem. Dokładamy wszelkich starań, aby zakupiony sprzęt  i zabawki były najwyższej jakości, by zapewnić nie tylko dobrą zabawę ale także wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na otwarcie tego wyjątkowego miejsca, dlatego poniżej przedstawiamy krótką fotorelację. Do zobaczenia wkrótce.

Szanowni Rodzice

W związku z trwającą rekrutacją do Żłobka Miejskiego nr 4 komplet dokumentów w wersji papierowej należy dostarczyć do dnia 24 lipca 2020 r.Przyjmowanie dokumentów odbywa się  w każdy wtorek i czwartek lipca w godzinach: od 7.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 17.00. W pozostałe dni dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej znajdującej się w Żłobku Miejskim nr 4 w Toruniu. Wyniki naboru zostaną opublikowane do dnia 31 lipca 2020 r. na tablicach informacyjnych Żłobka. W ciągu trzech dni roboczych od umieszczenia list (3-5 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00-12.000) rodzic/opiekun prawny ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka. Niedopełnienie tego obowiązku  skutkować będzie usunięciem dziecka z listy przyjętych. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów, ostatecznie o pozycji na liście przyjętych lub liście rezerwowej zdecyduje kolejność zgłoszenia.

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4
ul. Generała Władysława Andersa 21
87-100 Toruń
e-mail: zlobek4torun@gmail.com

Kontakt

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4
ul. Generała Władysława Andersa 21
87-100 Toruń

Numer ogólny – tel: 56 649 57 30
Sekretariat – tel: 56 649 57 32
Intendent – tel: 56 649 57 31

administracja: biuro@zlobek4torun.pl
dyrektor: dyrektor@zlobek4torun.pl