Aktualności

Toruń, 27.12.2021 r.

Szanowni Rodzice

uprzejmie informujemy, że w dniu 7 stycznia 2021 r. Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu będzie nieczynny.  

Toruń, 14.12.2021 r.

Szanowni Rodzice

uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu będzie nieczynny.  

Toruń, 16.11.2021 r.

Żłobek Miejski nr 4 poszukuje pielęgniarki lub położnej.

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu zatrudni na umowę o pracę pielęgniarkę/położną w wymiarze 3/4, 1/2 lub 1/4 etatu. Do obowiązków należeć będzie praca w grupie, opieka nad dziećmi do lat 3 oraz zdrowotne działania profilaktyczne skierowane do maluchów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy: biuro@zlobek4torun.pl

Toruń, 24.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że z dniem 1 września 2021 r. upłynie pierwszy rok działalności Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu.

Mamy nadzieję, że przez ten czas sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom i udało nam się stworzyć miejsce pełne szczęścia i bezpieczeństwa. Wciąż będziemy dążyć do tego, aby dzieci w naszym żłobku otoczone były właściwą opieką pielęgnacyjną oraz edukacyjną z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Rodzicom i Opiekunom za pomoc, życzliwość i aktywne uczestnictwo na rzecz żłobka w trakcie minionego roku.

Z okazji naszego „roczku” w tym dniu przygotowaliśmy dla naszych Maluchów kilka atrakcji, aby jeszcze bardziej umilić im czas spędzony u nas.

Toruń, 13.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 13.08. 2021 r. w Żłobku Miejskim nr 4, zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719) został przeprowadzony alarm praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z obiektu.

Toruń, 06.08.2021 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Serdecznie zapraszamy na zebrania organizacyjne z rodzicami/opiekunami prawnym nowo przyjętych dzieci do żłobka, które odbędą się w Świetlicy (na parterze) zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) grupa Małe Biedroneczki – 11.08.2021 r. o godz. 16:00,

2) grupa Wesołe Boberki – 12.08.2021 r. o godz. 16:00.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dzieci z podziałem na grupy:

Wesołe Boberki Numer ID
1717
1836
1818
1834
1672
1811
2026
2027
1922
1722
1803
1824
1548
1861
1874
1751
1885
Małe Biedroneczki Numer ID
1693
1901
1683
2024
1860
1942
1786
1871
1698
1966
1821
1839
2204
1840
2161

Toruń, 24.05.2021 r.

Żłobek Miejski nr 4 poszukuje pielęgniarki lub położnej.

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania żłobka, tj. między 6:00 a 16:30.

Uprzejmie informujemy, że do obowiązków pracownika (oprócz tych związanych z zatrudnieniem na stanowisku pielęgniarki/położnej) będzie należała opieka nad dziećmi do lat 3.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@zlobek4torun.pl do dnia 31.05.2021 r.

Toruń, 20.05.2021 r.

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że wysokość dziennej stawki żywieniowej uległa zmianie. Od dnia 1 czerwca 2021 r. wynosić będzie 5,80 zł.

W zakładce „Płatności” została umieszczona tabela miesięcznych kosztów pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku.

Toruń, 17.05.2021 r.

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu będzie nieczynny.

Toruń, 10.05.2021 r.

Żłobek Miejski nr 4 poszukuje pielęgniarki lub położnej.

Oferujemy zatrudnienie od dnia 17.05.2021 r. na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania żłobka, tj. między 6:00 a 17:00.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@zlobek4torun.pl.

Toruń, 16.04.2021 r.

Drodzy Rodzice,

w związku ze zniesieniem czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu form opieki nad dziećmi do lat 3 z radością informujemy, że
od dnia 19 kwietnia 2021 r.
Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu będzie świadczył opiekę dla wszystkich dzieci.

09.04.2021 r., Toruń

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużono okres ograniczenia funkcjonowania żłobków do dnia 18 kwietnia 2021 r.

W związku z powyższym jeżeli znajdują się Państwo w katalogu osób wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. i zdecydują się Państwo na to, aby dziecko uczęszczało do żłobka uprzejmie prosimy o wcześniejszą informację – min. 1 dzień prędzej.

Rodziców, którzy są zainteresowani powierzeniem nam swoich pociech od dnia 12 kwietnia 2021 r. uprzejmie prosimy o przesłanie wniosku (w załączeniu) na adres e-mail: dyrektor@zlobek4torun.pl oraz dostarczenie oryginału do opiekunek danej grupy.

Załączniki:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Wniosek

Szanowni Rodzice,

rozszerzono katalog osób, które w okresie od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021r. mogą powierzyć nam, na podstawie wniosku skierowanego do dyrektora żłobka, swoje pociechy.

Powyższą kwestię reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (w załączeniu).

Rodziców, którzy są zainteresowani powierzeniem nam swoich pociech* w dniach od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. uprzejmie proszę o przesłanie wniosku (w załączeniu) na adres e-mail: dyrektor@zlobek4torun.pl oraz dostarczenie oryginału do opiekunek danej grupy.

Katarzyna Trybańska

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 4

*dotyczy wyłącznie dzieci zapisanych do Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Gen. Władysława Andersa 21 w Toruniu

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

dot. organizacji pracy w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID – 19

 

W placówce obowiązują następujące Procedury Przeciwepidemiczne:

 1. dzieci przyjmowane są do grupy w godzinach 6.00 – 8.00, po tym czasie następuje dezynfekcja przestrzeni wspólnej tj szatni oraz ciągów komunikacyjnych,
 2. rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko przebywa wyłącznie w przestrzeni wspólnej żłobka – szatni, po uprzednim dokonaniu dezynfekcji dłoni zachowując zasadę – 1 rodzic z dzieckiem, z zachowaniem dystansu społecznego (min. 2 m) w odniesieniu do pracowników żłobka, jak i dzieci oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych,
 3. rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko zobowiązany jest do osłonięcia nosa, ust oraz użycia rękawiczek ochronnych w czasie przebywania na terenie żłobka,
 4. rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający przyprowadza dziecko zdrowe bez oznak chorobowych,
 5. dzieci do żłobka przyprowadza/ odbiera osoba zdrowa,
 6. w celu zapewnienia szybkiej komunikacji ze żłobkiem rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do aktualizacji numerów kontaktowych,
 7. rodzic/ opiekun prawny przyprowadzający/ odbierający dziecko informuje opiekuna
  o stanie zdrowia dziecka,
 8. w przestrzeni wspólnej – szatni nie pozostawia się przedmiotów takich jak: wózek, fotelik samochodowy, rower ani żadne inne przedmioty, które mogłyby utrudniać dezynfekcję,
 9. opiekun przed przyjęciem dziecka do grupy dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka,
 10. przyjęcie interesantów odbywa się po telefonicznym umówieniu spotkania lub za pośrednictwem email: zlobek4torun@gmail.com

 

Podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. Poz.59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowni Rodzice,

Państwa pociechy w roku 2021 będą mogły uczęszczać do żłobka także latem, ponieważ nie planujemy przerwy wakacyjnej.
W związku z faktem, że do naszego żłobka trwa nabór ciągły rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/2022, która zwykle odbywa się w kwietniu nie dotyczy Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu.
Rodziców zainteresowanych oddaniem swoich pociech pod naszą opiekę prosimy o zapisywanie dzieci na bieżąco poprzez system elektroniczny zlobek.um.torun.pl oraz dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej w ciągu 7 dni do urny znajdującej się w siedzibie żłobka lub skrzynki na listy.

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 r. Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu będzie nieczynny.  

 

Nabór trwa

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021. Nadal trwa nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2020/2021, który odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: zlobek.um.torun.pl Do żłobka mogą uczęszczać dzieci rodziców mieszkających bądź pracujących w Toruniu. By wziąć udział w rekrutacji należy:

1. Po zalogowaniu na stronie zlobek.um.torun.pl wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
2. Dostarczyć komplet dokumentów w wersji papierowej do siedziby Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Gen. W. Andersa 21 w Toruniu.

Nabór dzieci potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Szczególnie zapraszamy rodziców bezrobotnych bądź biernych zawodowo, którzy chcieliby zapewnić dziecku fachową opiekę w trakcie zdobywania kwalifikacji bądź poszukiwania pracy. Żłobek jest atrakcyjnym miejscem pobytu zapewniającym fachową opiekę i prawidłowy rozwój dziecka. W żłobku poza opiekunkami zatrudniona jest także pani logopeda, która diagnozuje dzieci pod kątem rozwoju aparatu mowy, w przypadku stwierdzenia wad pracuje z dziećmi i rodzicami indywidualnie oraz grupowo. O edukację zdrowotną dzieci oraz ich prawidłowy rozwój dba także pani pielęgniarka, która w sposób atrakcyjny i dostosowany do percepcji dzieci przekazuje wiedzę i uczy dzieci prawidłowych zachowań zdrowotnych.

Żłobek Miejski nr 4 w Toruniu funkcjonuje w związku z realizacją projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka -Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS

Oficjalne otwarcie

31 sierpnia 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie żłobka przez Prezydenta Miasta Torunia p. Michała Zaleskiego. Obecni na uroczystości goście oraz przedstawiciele mediów obejrzeli film pokazujący, jak wyglądają pomieszczenia w żłobku. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego nie mogli bowiem wejść do sal. 1 września 2020 r. żłobek rozpoczyna działalność, przez pierwsze dwa tygodnie odbywać się będzie okres adaptacyjny, w trakcie którego dzieci wraz z rodzicami będą mogły zapoznać się z personelem, nowym otoczeniem i zaadoptować się do nowych warunków. Żłobek jest gotowy na przyjęcie 145 maluchów, nabór wciąż trwa, są jeszcze wolne miejsca. W dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynku mieści się siedem oddziałów . Żłobek jest przestronny i przyjazny dla maluszków, a także dla rodziców. Na parterze mieszczą się 3 oddziały żłobkowe oraz świetlica, strefa socjalna pracowników, pokój rodzica, wózkownia, kotłownia, toaleta i strefa kuchni, a także korytarz, 2 wydzielone klatki schodowe, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz oraz 3 windy – 2 dla potrzeb kuchni i 1 dla użytkowników budynku. Na piętrze znajdują się 4 oddziały żłobkowe oraz pokoje dla pracowników administracji, logopedy, księgowości z magazynem dla akt oraz warsztat, pralnia i magazyn techniczny. Na każdy z oddziałów żłobkowych składają się: sala zabaw, sypialnia, łazienka i pomieszczenie pomocnicze co daje ok. 134 – 139 m kw. na potrzeby każdego oddziału. Żłobek jest wyposażony w meble i sprzęt, zarówno do sal dziecięcych, szatni, łazienek, jak i do kuchni, pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń biurowych, łazienek oraz pomieszczenia socjalnego.

Otwarcie Żłobka

Otwarcie Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu nastąpi dnia 1 września 2020 r. (wtorek). Początkowy okres pobytu dziecka tj. adaptacja, polegać będzie na jego pobycie w żłobku wraz z rodzicem (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli) Spotkania będą odbywały się w grupach kilkuosobowych i trwać będą początkowo kilkanaście minut. Każdego dnia pobyt dziecka będzie wydłużany. Przed objęciem dziecka opieką niezbędne jest podpisanie umowy z rodzicami/rodzicem, w tym celu rodzic zostanie zaproszony telefonicznie do siedziby żłobka. W trakcie spotkania zostaną udzielone informacje w zakresie objęcia dziecka opieką.

Wyniki naboru

Zgodnie z zasadami rekrutacji do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do objęcia opieką, zobowiązany jest w terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka oraz zadeklarować liczbę godzin pobytu dziecka w żłobku. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną za potwierdzenie woli korzystania z usług żłobka uznane jest złożenie deklaracji godzin pobytu dziecka (formularz do pobrania na stronie) w skrzynce pocztowej znajdującej się w żłobku.

Drodzy Rodzice, Drogie Maluchy!

Cały czas trwają prace w tworzeniu tego niezwykłego, jakże ważnego w życiu każdego dziecka miejsca. Pragniemy, aby spotkanie z Wami mimo trudniejszej niż zawsze rzeczywistości było nie tylko bezpieczne, lecz było także miłym przeżyciem. Dokładamy wszelkich starań, aby zakupiony sprzęt  i zabawki były najwyższej jakości, by zapewnić nie tylko dobrą zabawę ale także wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na otwarcie tego wyjątkowego miejsca, dlatego poniżej przedstawiamy krótką fotorelację. Do zobaczenia wkrótce.

Szanowni Rodzice

W związku z trwającą rekrutacją do Żłobka Miejskiego nr 4 komplet dokumentów w wersji papierowej należy dostarczyć do dnia 24 lipca 2020 r.Przyjmowanie dokumentów odbywa się  w każdy wtorek i czwartek lipca w godzinach: od 7.00 do 9.00 oraz od 15.00 do 17.00. W pozostałe dni dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej znajdującej się w Żłobku Miejskim nr 4 w Toruniu. Wyniki naboru zostaną opublikowane do dnia 31 lipca 2020 r. na tablicach informacyjnych Żłobka. W ciągu trzech dni roboczych od umieszczenia list (3-5 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00-12.000) rodzic/opiekun prawny ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka. Niedopełnienie tego obowiązku  skutkować będzie usunięciem dziecka z listy przyjętych. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów, ostatecznie o pozycji na liście przyjętych lub liście rezerwowej zdecyduje kolejność zgłoszenia.

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4
ul. Generała Władysława Andersa 21
87-100 Toruń
e-mail: zlobek4torun@gmail.com

Kontakt

ŻŁOBEK MIEJSKI NUMER 4 ul. Generała Władysława Andersa 21 87-100 Toruń

Godziny otwarcia: Żłobek – od 6:00 do 16:30 Administracja – od 7:00 do 15:00

Numer ogólny: tel. 56 649 57 30 Administracja: tel. 56 649 57 32 Intendent: tel. 56 649 57 31
Dyrektor: tel. 504 359 240

Administracja: biuro@zlobek4torun.pl Dyrektor: dyrektor@zlobek4torun.pl

Skip to content